Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 03/01/23

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Sasino k. Łeby

Powierzchnia: 1328 m2

Cena: 179280 zł

Cena za m2: 135 zł


Opis ogłoszenia:

Urocza działka letniskowa położona na ulicy Jałowcowej, przy lesie, narożna. Widok na latarnię morska w Stilo, 3 km do plaży, teren zielony słoneczny i spokojny. W pobliżu nowy dom. Uzbrojenie; prąd - transformator przy drodze dojazdowej. Wodociągu nie ma ale jest 200 m dalej.

Jest aktualny plan zagospodarowania który przewiduje;

L,UT - teren zabudowy letniskowej - rekreacji indywidualnej, usług turystyki (pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi) oraz usług sportu i rekreacji. Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

PRZEZNACZENIE TERENU: L,UT - teren zabudowy letniskowej - rekreacji indywidualnej, usług turystyki (pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi) oraz usług sportu i rekreacji, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 5.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych,5.2 dopuszcza się szyldy o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na działkę,5.3 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8,5.4 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU: 6.1 linie zabudowy - w tym od granicy istniejącego lasu ewidencyjnego (poza granicami planu, jak na rysunku planu) - zgodnie z przepisami,6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%,6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki:

a) dla pensjonatów i hoteli: 50%,

b) dla pozostałej zabudowy: 70%,6.4 intensywność zabudowy działki - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,4,6.5 wysokość zabudowy:a) dla pensjonatów i hoteli - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,5m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),b) dla pozostałej zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice),6.6 poziom posadzki parteru nad terenem - maksymalnie: 0,6m,6.7 kształt dachu - dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej - 0,8m, maksymalnej - 1,8m,6.8 formy zabudowy - wolnostojące,6.9 ilość budynków na działce: maksymalnie 1 budynek na każde 1000m2 powierzchni działki; dopuszcza się dodatkowo realizację budynku gospodarczego lub garażu,6.10 maksymalna powierzchnia zabudowy 1 budynku:a) dla pensjonatów i hoteli - 250m2 ,b) dla pozostałych - 180m2 ,6.11 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200m2,6.12 szerokość dojazdów: minimalnie 8m,6.13 należy stosować formy architektoniczne nawiązujące do tradycji budowlanej regionu Pasa Nadmorskiego Kaszub Północnych


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem