Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 03/03/23

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Wierzchucino

Powierzchnia: 2500 m2

Cena: 250000 zł

Cena za m2: 100 zł


Opis ogłoszenia:

Działka położona bezpośrednio przy trasie Białogóra-Puck. Jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego który przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkalno-usługową, Nowe zabudowania 50m od działki. Prąd, wodociąg, gaz i kanalizacja obok działki. Do plaży morskiej 5km.

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje; Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu1) Wysokość zabudowy: max. 9 m2) Procent zabudowy: max. 25%, na terenach 199,200-MN/U max.20%3) Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 40%,4) Linie zabudowy:a) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od drogi lokalnej, dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, 8,0 oraz 20,0m od drogi 0108-KDZ jak na rysunku planu,5) Forma zabudowy: wolnostojąca6) Liczba kondygnacji:a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.b) dla budynków gospodarczych i garażowych - 1 kondygnacja nadziemna7) Geometria dachu:a) dla budynków mieszkalnych i usługowych - dachy symetryczne dwuspadowe, w tym o krzyżujących się kalenicach, o kącie nachylenia 40-45°,b) dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 30-45°8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym.9) Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku10) Zakazuje się budowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem