Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 03/04/23

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Sasino k. ?eby

Powierzchnia: 1011 m2

Cena: 171870 zł

Cena za m2: 170 zł


Opis ogłoszenia:

Dzia??ka budowlana na obrze??u wsi. 4 km do pla??y w Stilo. W s?siedztwie nowe domy i domki letniskowe. Jest plan zagospodarowania. Uzbrojenie w pr?d i wodoci?g.

2MN, 3MN, 5MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us??ug z mieszkaniem w??a??ciciela w bezpo??rednim s?siedztwie dr??g i ulic ustalonych w planie i istniej?cych poza nim;

a)zasady podzia??u terenu na dzia??ki budowlane - minimalna powierzchnia dzia??ki budowlanej: - mieszkaniowej - 1000 m2, - mieszanej 1500 m2;

b) dopuszczalne pokrycie dzia??ki zabudow? (poza terenem zieleni towarzysz?cej) - do 40 %,

c) dach stromy o nachyleniu od 40 dO 55°,

d) maksymalna wysoko??? zabudowy: - 12 m, 2,5 kondygnacji - dla zabudowy mieszanej, - 9 m, 1,5 kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej,

e) dopuszczalny poziom ha??asu w ??rodowisku jak dla teren??w przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn?

f) powierzchnia biologicznie czynna (poza zieleni? towarzysz?c?) - min. 40 %.


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem